مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران، soroorstudio از سال 1388 با مدیریت امیر حسین سرور، با هدف استفاده توأم از هنر معماری و دانش تخصصی سازه و به عبارت دیگر محقق نمودن تعامل معماری و سازه فعالیت خود را آغاز نموده است.
اولویت این مشاور استفاده از نیروهای با انگیزه، هنرمند و متخصص در انجام پروژه های عمرانی و معماری است. زمینه فعالیت مهندسین مشاوردکتر سرور و همکاران طراحی، نظارت و اجرا و مشارکت در ساخت می باشد. یکی از اهداف مهم سرور استودیو، تعامل هرچه بیشتر معماری و سازه در پروژه های عمرانی و معماری کشور در هر  یک از مراحل طراحی، نظارت و اجرا می باشد.

سرور استودیو با توجه به دانش، تجربه و روابط حرفه ای با متخصصین، اساتید دانشگاه، صنعت و تکنولوژی های نوین، می تواند با یک مدیریت حرفه ای در مدت زمان مناسب فعالیت های اجرایی در حوزه معماری و سازه را مدیریت نموده و به سرانجام برساند.در قسمت همکاری با ما در زیر مجموعه گزینه سرور استودیو دربالای صفحه، از نیروهای متخصص و علاقمند دعوت به همکاری می شود. امید است که بتوان از متخصصان هرچه بیشتر در امور سازندگی کشور استفاده نمود.
 

امیر حسین سرور

امیر حسین سرور

مدیر مجموعه


امیرحسین سرور، کارشناسی عمران-عمران، کارشناسی ارشد مهندسی سازه و دکتری مهندسی زلزله شاخه سازه های خاص از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. بیش از 10000 ساعت  سابقه تدریس در زمینه تعامل معماری و سازه،عمران، مهندسی سازه و زلزله در دانشگاه، مجتمع فنی تهران و خانه عمران. همکاری در بیش از 30 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد. دارای بیش از 20 مقاله شامل مقالات ISI، علمی پژوهشی، کنفرانسی داخلی و بین المللی. انجام بیش از 30 پروژه شامل طراحی و نظارت عالی بر اجرا در زمینه معماری وسازه. سابقه علمی و حرفه ای امیرحسین سرور
دانلود رزومه امیر حسین سرور