×
طراحی اتاق لباس آنلاین

طراحی اتاق لباس آنلاین

کارفرما: آقای مظلوم

نیازهای کارفرما برای طراحی و اجرای کلوزت، تامین فضایی برای حداقل ۱۶۰ جفت کفش، ۸ قفسه برای لباس و شلوار و چمدان دارای نور زیاد، قابلیت دید مستقیم کل کلوزت در یک نگاه، داشتن آیلند مرکزی با قابلیت دید بالا بر روی کشوهای فوقانی و محلی برای کمربند، ساعت و کراوات بود. در این طراحی محل قرار گیری کفش ها به صورت شیب دار و برای هر جفت کفش حدودا ۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شد. طراحی کلوزت به گونه ای انجام شد که حداکثر استفاده از کمد ها را بتوان کرد بنابراین کمد ها تا سقف امتداد یافتند. مشکل زیاد بودن ارتفاع کمدهای بالایی و عدم دسترسی راحت به آنها را با استفاده از یراق بلوم که به وسیله میله میانی به سمت پایین کشیده می شود حل شد. محدودیتی که برای اجرای کلوزت وجود داشت این بود که نباید به کمد های کلاسیک موجود صدمه ای وارد می شد. بنابراین هیچ مهاری از سقف و دیوارگرفته نشد و به صورت پایدار کلوزت بر روی کف جدید به عرض ۶۰ سانتی متر نشسته است. پس از اجرای  پروژه  مهندسین مشاور سرور استودیو  یک سریال نامبر بر روی خدمات ارائه شده که در منزل کارفرما ثبت می شود که می تواند با زدن آن سریال نامبر در اینترنت، مراحل ساخت و تحویل و نصب کار خود را به عنوان شناسنامه کارش ببیند. سریال نامبر این کلوزت:

SoroorStudio.com , client: M.Mazloom Sn:990620MM1-1

 

SH15RD5V1
طراحی کلوزت روم
اجرای اتاق لباس
اجرای اتاق لباس
طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم
طراحی فاز دو کلوزت روم

 

 

اینستاگرام طراحی و معماری سروراستودیو تلگرام طراحی و معماری سروراستودیو فیسبوک طراحی و معماری سروراستودیو