×
طراحی دکوراسیون داخلی پذیرایی

طراحی دکوراسیون داخلی پذیرایی

کارفرما: بخش خصوصی

خواسته ی کارفرما در طراحی نشیمن، ایجاد فضایی با سبک نئو کلاسیک بود. بنابراین با به کار بردن ابزارهای کلاسیک روی دیوارها این فضا را ایجاد کردیم. در طراحی نشیمن با به کار بردن رنگ های خنثی برای دیوارها، مبلمان با رنگ متضاد به نقطه کانونی فضای نشیمن تبدیل شدند. کنج فضا را با قرار دادن گیاهی مناسب پر کردیم و با ترکیب آن با تابلوهایی با پترن گیاهان باعث ایجاد حس سرزندگی در فضا شدیم. با استفاده از کفپوش لمینیت حس صمیمیت در فضای نشیمن را ایجاد کردیم.

طراحی فضای پذیرایی

طراحی فضای نشیمن

اینستاگرام طراحی و معماری سروراستودیو تلگرام طراحی و معماری سروراستودیو فیسبوک طراحی و معماری سروراستودیو