1201  

ساختمان سبز
طراحی معماری ساختمان سبز
امروزه توجه به محیط زیست در تمام زمینه ها برای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به فعالیت هایی که از طرف انسان ها صورت می گیرد از جمله ساخت و ساز کارخانه ها، ماشین ها، تخریب زمین های دارای پوشش گیاهی برای راه سازی و ساختمان سازی و ... ، طبیعت را به نحوی در معرض تخریب و نابودی قرار می دهد. در بخش ساختمان سازی بیشتر معماران به دنبال این هستند تا ساختمان ها را به نحوی طراحی کنند که به طبیعت آسیبی وارد نکنند، از این رو طراحی معماری سبز یا همان ساختمان سبز که در موازی با طبیعت پیش می رود شروع به شکل گیری کرده است.


تاثیر ساختمان سبز یا همان طراحی معماری سبز
معماران در ساخت و ساز ساختمان سبز اولین قدمی که برمی دارند این است که در سایتی که قرار است ساختمان ساخته شود، با کمترین تخریب در پوشش گیاهی فعالیت خود را آغاز نمایند و در صورت داشتن تخریب آنرا جبران کنند. بهره بردن از منابع طبیعی همچون نور، باد، آب و ... ، این موارد هر یک با توجه به موقعیت قرار گیری سایت، که کدام یک از این انرژی ها بهترین بازده را برای ساختمان سبز دارد استفاده می شود. ساختمان سبز به دنبال این است که بتواند انرژی های مورد نیاز و مصرفی خود را از محیط پیرامون خود بدون آسیب رساندن به طبیعت تامین کند و از آنها بهره گیرد. به طور مثال از نور خورشید برای گرم کردن فضای داخلی، آب مصرفی و همچنین تولید برق و ... می توان استفاده کرد.


مصالح ساختمان سبز
در طراحی معماری سبز یا ساختمان سبز معماران از مصالح و متریال هایی که قابلیت بهتری نسبت به دیگر مصالح برای بازگشت به چرخه طبیعت و همچنین طول عمر بالایی نسبت به دیگر مصالح و متریال های مشابه خود را داشته باشند، استفاده می کنند. از موارد مهم در ساخت و ساز ساختمان سبز استفاده از مصالح بومی در همان منطقه می باشد که باید به آن توجه ویژه ای شود.


پوشش گیاهی در ساختمان سبز
امروزه با توجه به ساخت و سازهای بسیار و نابودی بیش از حد و بی رویه گیاهان باعث شد تا از دیگر فعالیت هایی که طراحان معمار در ساختمان سبز انجام دهند، بهره بردن از پوشش های گیاهی بر روی بام ها و دیوارها باشد. معماران با این کار توانسته اند زندگی را برای ساکنین با وجود گیاهان به بهترین شکل به ارمغان بیاورند و همچنین کمک شایانی در اکوسیستم گیاهی شکل دهند.


مقالات مشابه


اجرای ساختمان اجرای ساختمان

اجرای ساختمان سبز برنامه ریزی اولیه برای محل احداث ساختمان تاثیر مهمی بر دستیابی به یک اجرای ساختمان سبز یا ساختمانی با عملکرد بالا دارد. مسایلی چون مکان، توده ساختمان و جهت گیری ساختمان ها، عوامل و محدودیت های بالقوه ای برای فرآیند طراحی معماری در مراحل اولیه، برای بهینه سازی طرح...

  895