طراحی تاسیسات مکانیکی

تاسیسات مکانیکی ساختمان

شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، سعی در طراحی معماری و اجرای پروژه های معماری، طراحی سازه های فولادی، سازه های بتنی و سازه های کابلی، با بالاترین کیفیت ممکن در کشور و تطابق کامل با ضوابط فنی و استانداردها و مقررات ملی و بین المللی را دارد.

تاسیسات مکانیکی

شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران، از خدمات این مجموعه، می توان به اجرای تاسیسات مکانیکی در ساختمان ها در نقاط مختلف، با تیمی مجرب به صورت تخصصی اشاره کرد.


پروژه های طراحی تاسیسات مکانیکی
خدمات طراحی تاسیسات مکانیکی