نصب آسانسور در ساختمان قدیمی

نصب آسانسور در ساختمان قدیمی ساز

شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، سعی در طراحی معماری و اجرای پروژه های معماری، طراحی سازه های فولادی، سازه های بتنی و سازه های کابلی، با بالاترین کیفیت ممکن در کشور و تطابق کامل با ضوابط فنی و استانداردها و مقررات ملی و بین المللی را دارد.

نصب آسانسور در ساختمان قدیمی

شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران، از خدمات این مجموعه، می توان به اجرای آسانسور کششی و آسانسور هیدرولیکی  در ساختمان های قدیمی در نقاط مختلف تهران، با تیمی مجرب به صورت تخصصی اشاره کرد.


پروژه های نصب آسانسور در ساختمان قدیمی


دانش فنی نصب آسانسور در ساختمان قدیمی


خدمات نصب آسانسور در ساختمان قدیمی