طراحی جزییات

نقشه های فاز دو معماری ساختمان

https://www.soroorstudio.com/cat/architectural-detail-design/23

نقشه های فاز دو معماری شامل اطلاعات و جزئیات اجرایی از جمله جدول نازک کاری، پلان اندازه گذاری و سقف های کاذب، لایه بندی دیوارها، جزییات و نوع بازشوها، اتصالات و جزئیات نما و بزرگنمایی بخش های مختلف ساختمان(پله، آشپزخانه، سرویس و ..) می باشد. نقشه های فاز دو معماری توسط مهندس معمار طراحی و جهت اجرا به پیمانکاران مربوطه ارائه می شود. تمامی  نقشه های فاز دو معماری توسط تیم مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران به کمک نرم افزار رویت طراحی و مدلسازی می شوند.


پروژه های طراحی جزییات


دانش فنی طراحی جزییات


مقالات طراحی جزییات


اخبار طراحی جزییات


خدمات طراحی جزییات