2003  

طراحی اتاق خواب


طراحی اتاق خواب
معماری خانه از گذشته تا به امروز دستخوش تغییرات بسیاری شده است.
با افزایش جمعیت و نیاز به مسکن، طراحی خانه از اهمیت زیادی برخوردار گشته است.
امروزه معماران سعی بر آن دارند که محیط هایی زندگی محور تولید کنند زیرا خانه بیشترین محیطی است که انسان با آن در ارتباط است.
طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب
مسئله ای که در معماری مدرن مورد توجه قرار می گیرد توجه به کیفیت و حس فضا در معماری خانه است.
طراحی معماری خانه شامل عناصر مختلفی می باشد، اتاق خواب از عناصر خصوصی خانه به شمار می رود که در طراحی ساختمان مسکونی اهمیت ویژه ای دارد.
طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب
اتاق های خواب شامل خواب والدین، خواب فرزندان و خواب مهمان می باشد.
اولین مسئله در طراحی اتاق خواب موقعیت قرارگیری خواب ها در سایت است، اتاق های خواب باید در سمت آرام سایت و دور از آلودگی های صوتی محیط خارج از سایت قرار بگیرد و هم چنین در طراحی داخلی پلان دور از محیط های تشریفاتی خانه و سیرکولاسیون آن جدا از عناصر دیگر خانه طراحی شود.
طراحی اتاق خواب
در طراحی اتاق خواب بهتر است خواب والدین و خواب فرزندان در دو جناح متقابل یا در صورت امکان در طبقات جدا طراحی شود.
طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب
از دیگر موارد بسیار مهم در طراحی اتاق خواب، مبلمان، نورپردازی و رنگ است. معمولا اتاق ها دارای پنجره های بزرگ هستند و در طول روزنور کافی دارند. با استفاده از نورمخفی در سقف و یا قرار دادن آباژور در کنار تخت خواب  می توانید نور کافی هنگام شب داشته باشید. دقت کنید با انتخاب آباژور مناسب باعث ایجاد صمیمیت در فضا شوید.
طراحی اتاق خواب
برای خواب فرزندان و مهمان، یک سرویس کامل و هال دسترسی جدا باید تعبیه شود و در دکوراسیون داخلی قرارگیری کمد، نشیمن و تخت خواب بسیار مهم می باشد.
برای خواب والدین نیز تعبیه حمام، رختکن، نشیمن بسیار حائز اهمیت است.
طراحی اتاق خواب

طراحی اتاق خواب
طراحی اتاق خواب