3371  

طراحی نما

طراحی نما، طراحی نمای شهری، طراحی محیط پیرامون ما در محیط زندگی امان است که با تفکرات متنوع انسان ها در زمان های مختلف دست و پنجه نرم می کند. دراصول طراحی نما سوال اصلی آن است که آیا باید به تفکرات کارفرما بیشتر توجه نمود، تفکرات شهروندان که از جلوی آن می گذارند و یا تفکرات یک پوسته شهری یکپارچه. همکنون طراحی نما در کشور ما بیشتر آن چیزی است که سرمایه گذاری کارفرما را به او برگرداند و بواسطه آن نما، مورد تحسین قسمت عمده ای از نفرات شهر که نظراتشان در تعیین قیمت ها تاثیر گذار است، قرار گیرند.


طراحی معماری نما


در طراحی نما، بر روی آن قسمت از طراحی نما که تابع تناسبات هندسی است کمتر تناقضی بین مهندسان و صاحب نظران مختلف می باشد اما آن قسمتی از طراحی نما که تابع سلایق هنری و شخصی است را می توان تابع آن قدرتی بود که در فروش آن ساختمان تاثیر بیشتر دارد. در عرصه بین الملل می توان گفت آنچه در طراحی نما بیتشر تاثیر دارد قسمت اول و توجه به تناسبات هندسی، عایق بودن و تامین عملکرد های مناسب است و در نهایت می توان گفت که طراحی نما بیشتر از عملکرد به فرم می رسد. در لغت نامه دهخدا، به صورت ظاهری هر چیزی، آنچه که در معرض دید و برابر چشم است، منظر خارجی بنا و عمارت، فن رو سازی ساختمان، طراحی نما گفته می شود. دکتر جهانشاه پاکنژاد، نما را سطوح تشکیل دهنده هر بدنه می نامد. طراحی نما در عمل پرده ای است که درون ساختمان را از بیرون آن جدا می کند.

در عصر حاضر اکثر خدمات به صورت آنلاین ارایه می شوند. بنابراین تیم شاپ دکو با راه اندازی سامانه ی طراحی آنلاین، آماده ارایه ی خدمات معماری، مانند طراحی نما آنلاین به صورت آنلاین می باشند.


شروع فرآیند طراحی نما از طریق وب سایتطراحی نمای مدرن
در طراحی نمای مدرن فوق عملکرد یک تناسب هندسی شاکله اصلی طرح می باشد. یک منطق کلی در سمت چپ و راست پنجره قدی مرکزی وجود دارد، که آن منطق در ارتفاع و عرض مرتب تکرار شده و حجم اصلی نما را تشکیل داده است.

طراحی نمای مدرن
در طراحی نمای فوق، علکرد پله فرار ساختمان تبدیل به یک عنصر تاثیر گذار در طرای نما شده است. این پله های که بین هر طبقه، یک پاگرد استراحت دارند به نحوی سازماندهی شده اند که در قسمت بیشتر مسیر خود، به سینه نما چسبیده باشند و فقط در قسمت هایی که برگشت دارند از سینه نما فاصله گرفته اند.


طراحی نمای شهری

واژه طراحی نمای شهری که به طور گسترده از آن استفاده می شود با آن معنانی که از آن استنباط می شود مطابقت ندارد. طراحی نمای شهری از هر دو جهت قابل تعریف است اول نمای شهری به عنوان نمایی از شهر که به آن سیلوئت نیز گفته می شود. دوم نمای شهری در مقابل نمای روستایی مطرح است که منظور طراحی نمای یک خانه ی روستایی در مقابل نمای یک خانه ی شهری است. امروزه واژه نمای شهری به نمای ساختمان های مجاور فضای شهری خطاب می شود که با معنای علمی آن سازگار نیست.

طراحی نما
به نظر در طراحی نمای فوق، معیار عقب نشینی ساختمان در ارتفاع ا ز یک مرز مشخص، از جمله محدودیت های شهرداری در طراحی نبود است و وابسته به پلان در قسمت هایی که افزایش مساحت اتاق ها بیتشر لازم بوده است، بیرون آمدگی های در نما بوجود آمده است به نحوی که دستگاه پله فرار موجود در نما نیز نظرم خود را ازدست ندهد. در تصویر قبلی جبه  روبروی آن نما نشان داده شده است.

طراحی نما
در طراحی نما بنای فوق، عملکرد های داخلی و سادگی فرم نهایی نما را ساخته اند.

طراحی نما

در طراحی نمای فوق فرم اثر بیشتری داشته است تا عملکرد
 

جبهه اصلی ساختمان را در اروپا facade ،فاساد، به معنای چهره نامند.این واژه از اواخر قرون وسطی در معماری و شهرسازی متداول گردید. معمار معروف ویلیام لیسابی مبحث طراحی نمای اصلی ساختمان را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که طراحی معماری چهره عمومی بناها مسئله ای است مرتبط با حقوق شهروندی و می گوید:
نمایش بد را می توان نگاه نکرد، کتاب بد را می توان مطالعه نکرد، اما تنها کوری چشم و یا بی حسی اجزاء قوه باصره ما را از ساختمان های زشت مجاور فضاهای شهری مان محفوظ نگاه می دارد.


طراحی نما

نمایی با بتن اکسپوز


طراحی نما

طراحی نما

طراحی نما

نمای با ترکیب بتن اکسپوز و آجر


طراحی نمای مدرن

نمایی با پوسته ای شیشه ای( در این نوع از نماهای ساختمانی، دغدغه اصلی تمیز نمودن نما می باشد.)


طراحی نمای مدرن
بار دیگر در طراحی نمای بنای فوق، دستگاه پله داخلی به عنوان عنصری تاثیر گذار در نما، ایفای نقش می نماید.

مولف: الهه نوسرایی