6503  

طراحی ویلا ساوا لوکوربوزیه

معماری ویلا ساوا
ویلا ساوا در سال 1930 در فرانسه توسط  لوکوربوزیه، یکی از برترین معماران جهان طراحی گردید. طراحی ویلا ساوا یکی از برترین آثار لوکوربوزیه به سبک مدرن می باشد. این ویلا به دلیل ویژگی های بی نظیرش مانند طراحی نمای مدرن و آزاد  با پنجره های سرتاسری و وسیع، پلان آزاد و انعطاف پذیر، استفاده از عناصر عمودی و افقی با هندسه ی زیبا، تعامل طبیعت و معماری،  وارد کردن باغ و نور طبیعی به فضاهای داخلی و ایجاد شفافیت، استفاده از بام  سبز به عنوان فضای زندگی، پیلوت و ستون های عمودی، رمپ به عنوان عنصر عمودی ارتباط دهنده و... یکی از شاهکار های ماندگار لوکوربوزیه محسوب می شود.

طراحی ویلا ساوا لوکوربوزیه
طراحی ویلا ساوا لوکوربوزیه
طراحی نشیمن ویلا ساوا
طراحی ویلا ساوا لوکوربوزیه
طراحی ویلا ساوا
طراحی ویلا ساوا
طراحی داخلی ویلا ساوا
طراحی داخلی ویلا ساوا
طراحی نمای ویلا ساوا
طراحی داخلی ویلا ساوا
طراحی نشیمن ویلا ساوا
طراحی نمای ویلا ساوا
طراحی ویلا ساوا
طراحی ویلا ساوا
طراحی ویلا ساوا
لوکوربوزیه که از پیشگامان سبک مدرن می باشد و خانه را به عنوان ماشینی برای زندگی به شمار می آورد، اصول مشخصی را برای طراحی ساختمان های مدرن مشخص کرده است که معماران بسیاری از آن بهره برده اند. او صنعت و تکنولوژی را به عنوان منبع الهام معماری مدرن و پنج اصل طراحی ساختمان های مدرن که خود تعیین کرده است، به طور کامل تنها در طرح ویلا ساوا به نمایش گذاشته است. ویلا ساوا، مکعب بتنی سفید رنگی، روی ستون هایی با نمای مدرن، پنجره های سرتاسری، مانند تندیسی در چمن زار وسیع با درختان بلندی در اطرافش، قرار گرفته است. ساختمان دو طبقه با پله اسپیرال و رمپ از طبقه همکف  تا روی بام ارتباط می یابد.

طراحی نشیمن ویلا ساوا
طراحی نشیمن ویلا ساوا
ویلا ساوا
طراحی نشیمن ویلا ساوا
طراحی داخلی ویلا ساوا
طراحی نشیمن ویلا ساوا
طراحی رمپ ویلا ساواطراحی پلان ویلا ساوا
طراحی نشیمن ویلا ساوا
طراحی نشیمن ویلا ساوا
ایده رمپ و پله اسپیرال در قرن 20، ویلا ساوا را به اثری شاخص تبدیل کرد. نظریه لوکوربوزیه برای بام این بود که بام نمای پنجم است و به همین دلیل باغ روی بام را در این ساختمان را جهت تعامل با طبیعت و ایجاد فضایی دلپذیر قرار داد. طراحی پلانی آزاد یکی دیگر از ایده های طراحی بود، پلانی بدون دیوار های داخلی فضاهای انعطاف پذیری را ایجاد کرده است. نشیمن در طبقه همکف با دید به باغ و تراس با دیوار های شیشه ای و شفاف، فضای آرام و دلنشینی را ایجاد می کند.

طراحی نشیمن ویلا ساوا
طراحی نشیمن ویلا ساوا
طراحی داخلی ویلا ساوا
طراحی داخلی ویلا ساوا
طراحی داخلی ویلا ساوا
طراحی رمپ ویلا ساوا
طراحی پله ویلا ساوا
طراحی پله ویلا ساوا
طراحی نمای ویلا ساوا
طراحی نمای ویلا ساوا
طراحی داخلی ویلا ساوا
طراحی نمای ویلا ساواطراحی ورودی ویلا ساوا
طراحی نمای مدرن ویلا ساوا
طراحی نمای مدرن ویلا ساوا
طراحی ورودی ویلا ساوا
برش ویلا ساواطراحی پله ویلا ساوا