آلاچیق ویلا
  1006  

طراحی آلاچیق

طراحی آلاچیق


مشخصات پروژه طراحی آلاچیق

نام پروژه: طراحی آلاچیق

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

تیم طراحی: مهندسین مشاور دکتر سرور

محل پروژه: تهراندشت

کاربری: ویلا

متراژ: 10مترمربع

وضعیت: ساخت

طراحی و اجرای آلاچیق


طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
طراحی آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
اجرای آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
آلاچیق
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
طراحی آلاچیق مدرن
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق ویلا
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
آلاچیق مدرن
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ