طراحی ورودی باغ ایرانی
  356  

طراحی باغ ایرانی

طراحی باغ ایرانی


مشخصات پروژه طراحی باغ ایرانی

نام پروژه: طراحی باغ ایرانی

نام کارفرما: آقای چن

آرشیتکت: زهره بیات

تیم طراحی: زهره بیات| امیرحسین سرور| کتایون توتونی| ریحانه حسینی

محل پروژه: جزیره هاینان چین

کاربری: عمومی

متراژ: 550 مترمربع

وضعیت: در حال طراحی

این پروژه طراحی فضایی با کاربری رستوران و کافی شاپ در جزیره ی هاینان در کشور چین می باشد. در طراحی این پروژه به اصول طراحی معماری باغ ایرانی توجه می شود. مطابق با خواسته ی کارفرما این پروژه به صورت یک باغ ایرانی طراحی می شود.


طراحی ورودی باغ ایرانی
طراحی باغ ایرانی
طراحی باغ ایرانی
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ