طراحی سازه فولادی طراحی سازه فولادی طراحی سازه فولادی طراحی سازه فولادی
  2240  

طراحی سازه فولادی

طراحی سازه فولادی در پردیس


مشخصات پروژه طراحی سازه فولادی

نام پروژه: طراحی سازه فولادی

نام کارفرما: مهندس زهره وند

محل پروژه: پردیس

کاربری: مسکونی

متراژ: 1100

وضعیت: در حال ساخت


طراحی سازه فولادی
طراحی سازه فولادی
طراحی سازه فولادی
طراحی سازه فولادی
پروژه های مشابه


طراحی مجتمع مسکونی

طراحی مجتمع مسکونی

طراحی ساختمان مسکونی 

  161  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ