1328  

طراحی مجتمع مسکونی دزاشیب

مجتمع مسکونی


مشخصات پروژه طراحی مجتمع مسکونی دزاشیب

نام پروژه: طراحی مجتمع مسکونی دزاشیب

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: نیاوران

کاربری: مسکونی

متراژ: 6000 مترمربع

وضعیت: در دست طراحی

طراحی مجتمع مسکونی نیاوران


طراحی مجتمع مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی ساختمان مسکونی مدرن
طراحی نمای مسکونی
طراحی نمای ساختمان مسکونی
پروژه های مشابه


طراحی مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی مجتمع مسکونی کهریزک فرآیند طراحی معماری فرآیند طراحی این مجتمع مسکونی، با طراحی پلان واحدها آغاز شد. نیاز کارفرما، واحدهایی با متراژهای تقریبا برابر بود. بنابراین سعی شد تا واحدهایی با متراژ تقریبا یکسان طراحی شود. بعد از طراحی پلان واحدها و تامین پارکینگ برای واحد ها، طراحی نما آغاز شد. نما...

  536  
طراحی مجتمع مسکونی

طراحی مجتمع مسکونی

طراحی ساختمان مسکونی 

  1375  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ