طراحی نما مجتمع مسکونی طراحی نما مجتمع مسکونی
  461  

طراحی مجتمع مسکونی کهریزک

طراحی معماری مجتمع مسکونی


مشخصات پروژه طراحی مجتمع مسکونی کهریزک

نام پروژه: طراحی مجتمع مسکونی کهریزک

نام کارفرما: جناب آقای حقیقی

آرشیتکت: زهره بیات

تیم طراحی: زهره بیات| امیرحسین سرور| کتایون توتونی| ریحانه حسینی

محل پروژه: تهران| کهریزک

کاربری: مسکونی

متراژ: 200 متر مربع

وضعیت: در حال طراحی

پروژه ی مجتمع مسکونی کهریزک، شامل طراحی پلان، سازه و نما می باشد. در ادامه پلان تیپ طبقات و پارکینگ، همچنین تصاویر نمای طراحی شده آورده شده است. این پروژه در حال طراحی می باشد.


طراحی نما مجتمع مسکونی
طراحی پلان مجتمع مسکونی کهریزک
طراحی پلان مجتمع مسکونی کهریزک
طراحی نمای مجتمع مسکونی کهریزک
طراحی نما مجتمع مسکونی
طراحی اسکلت بتنی و اجرا
طراحی اسکلت بتنی و اجرا
طراحی اسکلت بتنی و اجرا
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ