1006  

طراحی پلان اداری

طراحی پلان اداری


مشخصات پروژه طراحی پلان اداری

نام پروژه: طراحی پلان اداری

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: فرمانیه

کاربری: اداری

متراژ: 

وضعیت: در حال ساخت

تیم طراحی: مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران

طراحی پلان اداری


یک رگه کردن پلان
طراحی پلان اداری
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ