×
  4448  

اخذ گواهی استاندارد آسانسور

اخذ گواهی استاندارد آسانسور

باید به این امر توجه داشت که اخذ گواهی استاندارد آسانسور برای دریافت پایان کار ساختمان الزامی است. زمانی که ساخت و ساز ساختمان، مرحله ی نازک کاری را به اتمام می رساند می توان برای دریافت اخذ استاندارد آسانسور اقدام کرد.
برای دریافت اخذ استاندارد آسانسور باید به این نکات توجه داشت که ساختمان کاملا تمیز باشد به نحوی که در ساختمان مصالح ساختمانی وجود نداشته باشد و همچنین تمام نخاله ها و کثیفی ها از جلوی درب ساختمان برداشته شوند. از موارد دیگر می توان به نظافت آسانسور، وجود نور مناسب و داشتن نرده و... اشاره کرد که برای دریافت استاندارد لازم است.
ثبت مدارک در سامانه استاندارد باید توسط شرکتی که دارای گرید طراحی مونتاژ است صورت می گیرد. معمولا تکنسین هایی که در انجام کارهای نصب آسانسور فعالیت دارند، این افراد به امور اداری برای دریافت گواهی و اخذ استاندارد آسانسور اقدام می کنند. با تعیین وقت اداره استاندارد برای بازدید بازرسی از آسانسور، حضور نماینده شرکت و تکنسین(نصب کننده آسانسور) در ساختمان الزامی است.
اگر ساختمان در مراحل عادی در حال پیش رفت باشد آسانسور نصب و استاندارد آن نیز گرفته می شود، اگر ساختمانی آسانسور را نصب کند و از تاریخ استاندارد آسانسور آن مدت زمان بگذرد (تذکر: تاریخ اعتبار استاندارد آسانسور یک سال می باشد)، به هر دلیل ساخت و ساز ساختمان از روند عادی فعالیت خارج و دچار رکود در فعالیت خود شود باید برای اخذ گواهی استاندارد آسانسور از روش ادواری استفاده شود. در مراحل ادواری با توجه به این که قبلا استاندارد آسانسور دریافت شده و تاریخ اعتبار آن که یک سال می باشد گذشته است و هنوز سازنده یا مالک موفق به گرفتن پایان کار ساختمان نشده اند در این روش می توان با شرکت اول که آسانسور را نصب کرده است تسویه حساب را انجام داد و اگر مدت زمان زیادی از نصب آسانسور گذشته نباشد (حداقل باید 2 سال) باید برگه تسویه حساب شرکت اول در مدارک ارایه شده به اداره استاندارد تحویل داده شود و اگر بیشتر از 2 سال گذشته باشد دیگر نیازی به ارایه برگه تسویه حساب نمی باشد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی استاندارد آسانسور:

1. فتوکپی از جواز ساخت.
2. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی از صاحب جواز.
نکته: اگر جواز ساختمانی به نام چند نفر باشد تنها یکی از آن افراد برای ثبت نام کفایت می کند.

از مواردی که برای اخذ گواهی استاندارد آسانسور باید رعایت شود:

1. اورهد زمانی که بر روی کابین می ایستیم باید حداقل 180 سانتی متر تا زیر دال باشد.
2. اورهد داخل موتورخانه از روی دال بتنی تا زیر سقف باید حداقل 180 سانتی متر باشد.
3. چاله آسانسور (پیت آسانسور) از کف اولین توقف نباید 150 سانتی متر کمتر باشد.

هزینه اخذ گواهی استاندارد آسانسور:

هزینه ها معمولا با توجه به تعداد توقف ها محاسبه می شود.

مدت زمان برای اخذ گواهی استاندارد آسانسور:

زمان برای مراحل اخذ ادواری نزدیک به 1 ماه و در غیر اینصورت اگر مراحل اجباری باشد کمتر از 2 ماه به طول می انجامد.

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور
اخذ گواهی استاندارد آسانسور


خدمات مشابه


اخذ استاندارد آسانسور اخذ استاندارد آسانسور

اخذ استاندارد آسانسور روند تشكيل پرونده و صدور گواهی اخذ استاندارد آسانسور 12 نکته برای صدور گواهي اخذ استاندارد آسانسور 1. پیگیری و چک کردن مسئول اداری صدور گواهی آسانسور در سایت اداره برای درخواست های ثبت شده جدید برای گرفتن گواهی نامه و اخذ استاندارد آسانسور. 2. مواردی که باید در تشکیل پرونده و...

  3175