1050  

طراحی نما مدرن

طراحی نمای ساختمان از بخش های مهم طراحی ساختمان می باشد.
طراحی نما

طراحی نما

طراحی نما

طراحی نما

طراحی نما

طراحی نما

طراحی نمای مدرن

طراحی نمای مدرن

طراحی نمای مدرن

طراحی نمای مدرن

طراحی نمای مدرن

طراحی معماری نما

طراحی معماری نما

طراحی معماری نما


خدمات مشابه


بازسازی بازسازی

خدمات بازسازی ساختمان بازسازی ساختمان چیست؟ بازسازی، نوسازی و مرمت به ما این امکان را می دهد تا فضای بیشتری ایجاد کنیم، کاربری ها و مقیاس فضاها را تغییر دهیم، مصرف انرژی را کاهش دهیم و میراث فرهنگی خود را حفظ کنیم در حالی که ساختمان را به آخرین استانداردهای فنی برسانیم. بازسازی...

  102  
طراحی نما کلاسیک طراحی نما کلاسیک

طراحی نما کلاسیک، در تاریخچه معماری معمولا به طرح هایی بیشتر برمی گردد که در قرون 18 و 19 میلادی در اروپا اجرا شده اند. محوریت اصلی ای بناها کلیسا می باشند. در این آثار بیشتر بر روی شکوه و بزرگی بنا در برابر ابعاد انسانی تمرکز می شود. می توان...

  1632  
اجرای عایق حرارتی نما اجرای عایق حرارتی نما

طراحی و اجرای یک نمای عایق حرارتی و رطوبتی می تواند تا 70 درصد مصرف انرژی را در ساختمان کاهش دهد، عایق حرارتی نمای اتیکس Etics انتخاب امروز بازار بین المللی می باشد. اجرای این عایق مزایای بسیاری برای ساختمان به ارمغان می اورد. متخصصین مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران...

  5515  
طراحی سازه معمارانه طراحی سازه معمارانه

طراحی معماری می بایست دو نکته مهم فرم و عملکرد و طراحی سازه باید دو امر مهم مقاومت و بهینه بودن نسب بار به مقاومت را تامین کند. در طراحی تعاملی معماری و سازه و یا طراحی سازه معمارانه باید رعایت این چهار قید به کمال برسد. در طراحی معماری هدف از تامین...

  3405