×

جستجوی 'آکواریوم در طراحی داخلی' 1 نتیجه داشت:جستجو در مقالات


طراحی و ساخت آکواریوم در طراحی داخلی   طراحی و ساخت آکواریوم می تواند به اندازه ماهی های داخل آن جذاب باشد. آکواریوم علاوه بر اینکه یک زیستگاه برای ماهی ها می باشد بلکه می تواند یک اثر هنری و دکوراتیو باشد. محل قرار گیری آکواریوم نقش بسزایی درطراحی داخلی به خصوص در فضای مدرن دارد. یکی از محل های قرار گیری آکواریوم می تواند در داخل دیوار باشد که هم نقش عملکردی و هم زیبایی دارد. گاهی می توان از آکواریوم ها...