×

جستجوی 'انتقال پله قدیمی' 1 نتیجه داشت:

جستجو در دانش فنی


جابجایی پله قدیمی با توجه به افزایش هزینه ساخت طراحی و اجرای پله فلزی جدید در خانه های ویلایی، یکی از روش های مقرون به صرفه نسبت به طراحی پله جدید می باشد. در یک پروژه بازسازی ساختمان، دستگاه پله اصلی نیاز به تعویض داشت و که با توجه به محدود بودن فضای خاور جهت انتقال پله قدیمی، محل برش دستگاه پله با توجه به شکل زیر تقسیم بندی گردید. پله ها به 9 بخش دسته بندی شدند.   محل برش برخی از...