×

جستجوی 'زلزله کرمانشاه چند ریشتر بود ' 1 نتیجه داشت:

جستجو در دانش فنی


در روزهای اولیه پس از زلزله کرمانشاه، تیمی شامل متخصصان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شامل آقای دکتر مرتضی بسطامی، دکتر حسینی هاشمی،..... به منطقه آسیب دیده رفته، المان های آسیب دیده را جدا نموده و به تهران منتقل کرده و در نمایشگاهی در پژوهشگاه علت خرابی المان ها را بررسی و گزارش کرده اند. در این قسمت به ارائه تصاویر از تحقیق آنها پرداخته شده است.          عکسهای بالا نمومه برداشت شده ستون فلزی در سرپل ذهاب (ازگله) می...