×

جستجوی 'ساخت طراحی درب ورودی' 1 نتیجه داشت:جستجو در مقالات


طراحی درب ورودی طراحی درب ورودی و اهمیت آن امروزه در طراحی معماری ساختمان ها، طراحی درب ورودی از اهمیت خاصی برخوردار است و به عنوان یک شاخص برای انتخاب یک خانه یا ساختمان بشمار می رود. درب ورودی ساختمان قسمتی از خانه می باشد که در نگاه اول بینده را جذب خود می کند، باید به این امر توجه داشت که جنس و زیبایی در طراحی درب ورودی می تواند تاثیر بسیار زیادی را در بیننده داشته باشد و میزان جذابیت ساختمان را...