جستجوی 'طراحی سازه مزرعه های خورشیدی' نتیجه ای نداشت.

جستجو در دانش فنی


نکاتی در مورد طراحی پایه سلول های خورشیدی با سازه فولادی سبک Sun pannel support design by LSF (light steel frame)

پنل های خورشیدی از جمله منابع تامین انرژی در کشور آفتاب خیزمان می باشد. وزن سرشکن شده یک پنل خورشیدی تقریبا 12 کیلوگرم بر مترمربع می باشد. به بیان دیگر که یک پنل خورشید 250 واتی، تقریبا 18 کیلوگرم وزن دارد. برای یک مجموعه پنل یک کیلوواتی که در واقع با قرار دادن چهار پنل در کنار یکدیگر، این مجموعه می تواند تشکیل شود، احتیاج به یک سازه سبک و مقاوم می باشد که بتواند در شرایط آب و هوایی مختلف، در...