جستجوی 'طراحی پلان باغ ایرانی' 2 نتیجه داشت:


جستجو در پروژه ها


طراحی باغ ایرانی

پروژه ی طراحی باغ ایرانی، طبق اصول طراحی باغ ایرانی و به صورت رستوران در حال طراحی می باشد. این پروژه در حدود 550 متر مربع در جزیره ای در کشور چین قرار گرفته است. سایت پروژه حیاط خانه ی پدری کارفرما بوده، کارفرما تصمیم به تغییر کاربری و تبدیل آن به فضایی جمعی با تم معماری ایرانی گرفته است.  روند طراحی باغ ایرانی یک بنا در قسمتی از سایت این پروژه موجود می باشد که کارفرما قصد تخریب آن را ندارند. بنابراین...

جستجو در مقالات


Persian Garden Design Proposal

Main Plan Design A plan which is designed considering the persian garden design guidelines is the key to having a space similar to a real persian garden. One of the most common elements that is better to be considered while designing a persian garden plan, is to have an area called Hashti. It is the space behind the sar-dar (doorway). Also the most common pattern for designing the persian garden plan is an Octagon, which is due to the importance of number...