×

جستجوی 'مدارک لازم جهت اخذ استاندارد آسانسور' 1 نتیجه داشت:
جستجو در خدمات

اخذ استاندارد آسانسور روند تشكيل پرونده و صدور گواهی اخذ استاندارد آسانسور 12 نکته برای صدور گواهي اخذ استاندارد آسانسور 1. پیگیری و چک کردن مسئول اداری صدور گواهی آسانسور در سایت اداره برای درخواست های ثبت شده جدید برای گرفتن گواهی نامه و اخذ استاندارد آسانسور. 2. مواردی که باید در تشکیل پرونده و قبل از اینکه بازرسی اول صورت گیرد توجه شود: الف. داشتن اصل و کپی پروانه ساختمان و تطبیق دادن اطلاعات پروانه ساختمان با اطلاعات ذخیره شده در سامانه اداره استاندارد آسانسور. تذکر....