×

طراحی پلان اداری

  4257  

نام کارفرما: بخش خصوصی

تیم طراحی: مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران

محل پروژه: فرمانیه

کاربری: اداری

وضعیت: در حال ساخت

طراحی پلان اداری

یک رگه کردن پلان
طراحی پلان اداری

پلان های اداری بر اساس ماهیت ، اندازه و هویت شغلی شرکت ها طراحی می شوند. طراحی هیچ دو دفتری یکسان نیستند و هر محل کار متناسب با کارمندان و فعالیت های آن نیازهای مختلفی دارد. کارمندان مدت بیشتری از شبانه روز را در فضای اداری می گذرانند بنابراین توجه به طراحی پلان و دکوراسیون داخلی فضاهای اداری حائز اهمیت می باشد. طراحی فضای اداری باید به گونه ای باشد که کارمندان با انگیزه باقی بمانند و همه چیزهایی را که برای کار مولد و کارآمد لازم دارند ، داشته باشند. در طراحی پلان اداری می‌توان کل فضاها را در دو بخش کلی تقسیم بندی کرد: عرصه خشک و عرصه تر. عرصه خشک شامل قسمت‌هایی است که در آن‌ها فعالیت اداری انجام می‌شود و در واقع تمام دفاتر کار را در بر می‌گیرد. عرصه تر تمام بخش‌های اداره غیر از دفاتر و بخش‌هایی با عملکرد اداری هستند که شامل لابی، سرویس بهداشتی، محل استراحت کارمندان، انبار و... می‌باشند. این دو عرصه باید به گونه‌ای طراحی داخلی شوند که با هم تداخل نداشته باشند و مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند..


 
یک رگه کردن پلان

طراحی پلان اداری
ثبت سفارش طراحی پلان آنلاین


یک رگه کردن پلان
طراحی پلان اداری

پروژه های مشابه