×
  7682  

طراحی سازه کابلی

اگر در طراحی سازه کابلی، از سیستم شبکه کابلی استفاده شود، بواسطه بوجود آمدن درجات نامعین بیشتر محاسبات از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند. تحلیل طراحی سازه های کابلی مستلزم تحلیل غیر خطی هندسی بواسطه حضور کابل است، زیرا هندسه کابل تحت بارهای وارده تغییر کرده و توزیع نیروهای نیز تغییر خواهند کرد، در صورتیکه یک قاب تحت بارگذاری هندسه اش تغییر نمی کند که تاثیر در توزیع نیروها بگذارد. (تغییر شکل های بزرگ مورد نظر است)

طراحی سازه کابلی
سازه کابلی
طراحی مانژشید اسب کیان در دسته بندی نوع دوم قرار می گیرند.

سازه کابلی

‌ طراحی سازه کابلی امکان این را فراهم میکند که با دهانه های بزرگ با وزن کم و ظرفیت بار بالا طراحی شوند.درطراحی سازه‌های کابلی که‌ تنش‌های داخلی فقط به صورت فشار و کشش مستقیم است‌.که ‌اگر بار دیگری به آن اضافه شود‌، شکل بارگذاری تغییر کرده و به سه بخش که هر یک به صورتی یک قسمت از بار را تحمل می‌کنند‌، تقسیم می‌شوند و بارهای اضافی دیگر تعداد تقسیمات را افزایش داده تا به شکل منحنی کامل که عمل توزیع را بر عهده دارد‌، تبدیل نشود‌. در هر حال کابل فقط تحت کشش است.‌ در این نوع سیستم اعضای اصلی که همان کابل‌ها هستند به صورت کششی عمل می کنند. این سازه‌ها برای طراحی پل‌ها‌، پوشش دهانه‌های بزرگ‌، سقف‌ها و … مورد استفاده قرار می‌گیرند‌.
طراحی سازه کابلی
طراحی سازه کابلی

کلیات طراحی سازه کابلی

طراحی سازه کابلی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
1- سازه های متکی به کابل suport cable seystem
2- سازه های معلق suspended cable system
سازه های متکی به کابل کابل یک عضو ساختاری خطی است،که مانند میله یک خرپا. ابعاد مقطع کابل نسبت به طول آن، به قدری کوچک است که نمی تواند خمش یا فشار را تحمل کند. در نتیجه، تحت بارهایی که زاویه ای نسبت به محور طولی خود دارند، یک کابل افت می کند و شکلی به خود می گیرد که آن را قادر می سازد تنش های کششی ایجاد کند که در برابر بارها مقاومت می کند.
سازه‌های کابلی معلق ساده به سقف‌هایی اطلاق می‌شود که تحت تاثیر بارگذاری خارجی تغییر شکل می‌دهند که در وهله اول هیچ گونه کششی در آن وجود ندارد. آرایش کابل‌ها در این نوع از سازه نیز منحصر به فرد است.به نوعی که میتوان کابل‌های این سازه‌ها را به‌عنوان تیرهایی دید که روی سقف قرار دارند.این یک مکانیسم ساده انتقال بار است جایی که نیروی وارد بر سقف ابتدا به کابل ها منتقل می شود.و درمرحله بعد در سازه باعث متعادل سازی ساختاری می شود که ساختار پشتیبان کابل ها دارای یک هندسه است.
طراحی سازه کابلی

طراحی سازه کابلی


خدمات مشابه