×

طراحی | طراحی پلان

طراحی پلان معماری


پلان نقشه ای معماری می باشد که به صورت دو بعدی و از نمایی بالا به ساختمان نگاه می شود به صورتی که یک برش افقی از ارتفاع یک مترو بیست سانتی متری از کف زده شده و هر آنچه دیده می شود شامل دیوارها، پنجره ها، در ها، پله ها تا جایی که برش خورده است، نشان داده میشود. حتی می توان پلان را با جزییات بیشتر مانند مبلمان، یراق آلات و سایر اشیا نیز  مشاهده کرد.
یکی از بخش های مهم در طراحی معماری، طراحی پلان می باشد. در نقشه های طراحی پلان است که روابط بین فضاها و سایر ویژگی های فیزیکی را در یک سطح مشخص نشان می دهد.
سایت پلان یا نقشه سایت نوع خاصی از پلان می باشد که کلیت یک ساختمان از نظر مکان قرار گیری، مجاورت با سایر سازه ها و ساختمان های اطراف ،دسترسی ها، محوطه سبز و تاسیسات را نمایش می دهد.نقشه سایت معمولا برای نشان دادن جایگاه ساختمان قبل از طراحی دقیق مورد استفاده قرار می گیرد.