طراحی سازه خاص

طراحی و اجرای سازه خاص

https://www.soroorstudio.com/cat/structural-design-of-special-structure/24

شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، سعی در طراحی معماری و اجرای پروژه های معماری، طراحی سازه های فولادی، سازه های بتنی و سازه های کابلی، با بالاترین کیفیت ممکن در کشور و تطابق کامل با ضوابط فنی و استانداردها و مقررات ملی و بین المللی را دارد.


پروژه های طراحی سازه خاص


دانش فنی طراحی سازه خاص


مقالات طراحی سازه خاص


اخبار طراحی سازه خاص


خدمات طراحی سازه خاص