×
  5987  

طراحی تعاملی معماری و سازه

معماری روز دنیا طرح هایی را شامل می شوند که حاصل تعامل طراحی معماری و سازه هستند، که از آنها می توان با ادبیات معماری سازه ای نام برد، به نحوی که نمی توان مرز مشخصی بین معماری و سازه بنا تعریف نمود. به بیان دیگر معماری بنا، سازه آن و سازه آن معماری آن می باشد. در اجرای اینگونه طرح ها، از آنجا که سازه بنا، نمای آن نیز می باشد باید دقت زیادی نمود. معماری اکسپوز در ادبیات روزمره معماری ایران را می توان از این نوع طراحی ها در نظر گرفت. پروژه مانژ شید اسب کیان را می توان از این دسته طراحی به شمار آورد.

معماری سازه ای

l'hemisfèric معمار کالاتراوا- اسپانیا


سازه در هر سیستمی یکی از مهمترین اجزای آن سیستم محسوب می شود. اصلی ترین نقش سازه تحمل بار و تامین ایستایی سیستم است، البته سازه می تواند علاوه بر این نقش، نقش های مهم تر دیگری نیز داشته باشد، به طور مثال سازه می تواند در زیبایی یک سیستم نیز تاثیر گذار باشد. زمانی که سازه و معماری توام با هم طراحی شوند، نتیجه معماری سازه ای خواهد بود که همه ی ابعاد معماری و سازه را پوشش می دهد.

نمونه طراحی معماری سازه ای

 طراحی معماری سازه ای از جذابیت بصری بالایی برخوردار است. در ادامه یکی از نمونه های طراحی معماری که سازه نقش پر رنگی در طراحی آن دارد آورده شده است. این پروژه در چین قرار گرفته است. ترمینال کشتی چینگدائو، نمونه ی کاملی برای طراحی تعاملی سازه و معماری می باشد. 

طراحی معماری سازه ای

نمای رو به رو طراحی سازه ترمینال


طراحی معماری سازه ای

دید پرنده ترمینال


طراحی معماری سازه ای

طراحی تعاملی سازه و معماری ترمینال
 


خدمات مشابه


طراحی خرپای کابلی طراحی خرپای کابلی

طراحی و اجرای سازه خرپای کابلی در این قسمت به بررسی خرپای کابلی و نوع رفتار سازه ای آن می پردازیم. می توان گفت طراحی تعاملی سازه و معماری به زیبایی در این سازه مشاهده می شود. ...

  4218