×
طراحی ساختمان اداری آنلاین

ثبت طراحی ساختمان اداری آنلاین    1005

طراحی ساختمان اداری آنلاین

در یک فضای اداری که از نظر فرم و عملکر اصول طراحی رعایت شده باشد، بهره برداران آن، شامل کارمندان، شرکا، هیئت مدیره و ... می باشند، می توانند ساعات پر بازده تری را همراه با خستگی کمتر داشته باشند. یک کارمند فضای اداری زمان زیادی از زندگی خور را در محیط کار خود سپری میکند، بنابراین از نظر فرم و عملکرد طراحی یک فضای پرانرژی و سالم می تواند نتایج بسیار مطلوبی را به دنبال داشته باشد.درسامانه طراحی آنلاین این مهندسین مشاور، شما می توانید در زمینه های طراحی معماری و سازه نیازهای خود را جستجو کنید. برخی از نمونه پروژه های انجام شده در قسمت پروژه های انجام شده این مهندسین مشاور، قابل رویت و بررسی هستند.خدمات ثبت سفارش طراحی ساختمان اداری آنلاین و یا حضوری در مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران از طریق کلیک بر روی لینک زیر انجام می شود.


ثبت سفارش طراحی ساختمان اداری آنلاین


طراحی ساختمان اداری آنلاین

طراحی ساختمان اداری


سرآغاز طراحی ساختمان اداری از جمع آوری اطلاعاتی میدانی و نظری درباره ی موقعیتی که ساختمان قرار است، در آن بنا شود شروع می شود. معمار با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از موقعیت مکانی و زمانی محل احداث پروژه و واقف به چالش های پیشرو، نیاز کارفرما و دانش خود سعی در خلق فضاهایی می کند که نیاز کارفرما از لحاظ کاربری و در ادامه زیبایی شناسی تامین کند که می توان این مرحله را طراحی فاز یک طراحی معماری نامید. انچه که به عنوان فاز دو طراحی معماری نامیده می شود رسیدن از مرحله ی ایده و کانسپت به واقعیت است. دراین مرحله باید تمامی جزییات اجرایی که شما را به واقعیت نزدیک می کند را به صورت مجموعه ای از اطلاعات در اختیار پیمانکار پروژه قرار داد.

طراحی ساختمان اداری آنلاین
طراحی ساختمان اداری آنلاین

طراحی سازه ساختمان اداری


دراین مرحله تعامل میان سازه و معماری نقش مهمی در رسیدن به شالوده اصلی ساختمان را دارد. در این بخش باید مهندس سازه درک کامل از معماری داشته باشد و در مشورت با مهندس معمار به طرحی جامع برسد که معماری را در خود حل کند. در هنگام انتخاب نوع سازه باید عوامل مختلفی از جمله شرایط محیطی، بودجه کارفرما و همچنین توانایی پیمانکارانی که در منطقه حضور دارند، تاثیرگذار می باشد. طراحی سازه در مجموعه شاپ دکو به صورت گروهی از مهندسین مجرب که درتعامل با گروه مهندسین معماری شاپ دکو هستند، فعالیت می کند و کلیه پروژه ها به صورت BIMدر نرم افزار رویت انجام می شود و قابل ارائه به کارفرما و پیمانکار پروژه می باشد.ثبت سفارش آنلاین طراحی ساختمان اداری