×
طراحی سردرب ورودی آنلاین

طراحی سردرب ورودی آنلاین    2823

ثبت سفارش طراحی سر در ورودی آنلاین


درسامانه طراحی آنلاین این مهندسین مشاور، شما می توانید در زمینه های طراحی معماری و سازه نیازهای خود را جستجو کنید. برخی از نمونه پروژه های انجام شده در قسمت پروژه های انجام شده این مهندسین مشاور، قابل رویت و بررسی هستند.خدمات ثبت سفارش طراحی مبلمان آنلاین و یا حضوری در مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران از طریق کلیک بر روی لینک زیر انجام می شود.


 

 

ثبت سفارش طراحی سردر ورودی آنلاین

ورودی ها راه ارتباط و دسترسی اصلی به هر مکانی می باشند که به  عنوان یک عنصر کلیدی در کلیت ساختمان نقش دارند. به همین منظور طراحی سر در ورودی برای هر مکانی متناسب با کاربری آن ساختمان در جذب افراد به داخل اهمیت ویژه ای دارد به خصوص در مکان های تجاری و تفریحی  که حضور اشخاص در روند گردش مالی آن بسیار تاثیر گذار می باشد.

طراحی وروردی باید به گونه ای باشد که نشان دهنده ماهیت کلی و اصلی ساختمان را نشان بدهد و می توان در هنگام  طراحی از علائم تجاری یا لوگو مختص آن استفاده کرد. در داخل وروردی ها می تواند لابی، پذیرایی یا سرسرا ها قرار بگیرند.

ورودی ها را می توان به چند دسته کلی تقسیم کرد:

ورودی محافظت شده

ورودی اصلی

ورودی اشتراکی اصلی

ورودی خصوصی اصلی


 

ثبت سفارش آنلاین طراحی سردر ورودی