×
طراحی نشیمن آنلاین

ثبت طراحی پذیرایی آنلاین    1764

ثبت سفارش طراحی پذیرایی آنلاین


درسامانه طراحی آنلاین این مهندسین مشاور، شما می توانید در زمینه های طراحی معماری و سازه نیازهای خود را جستجو کنید. برخی از نمونه پروژه های انجام شده در قسمت پروژه های انجام شده این مهندسین مشاور، قابل رویت و بررسی هستند.خدمات ثبت سفارش طراحی پذیرایی آنلاین و یا حضوری در مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران از طریق کلیک بر روی لینک زیر انجام می شود.

 

ثبت سفارش طراحی پذیرایی آنلاین
سالن نشیمن یا سالن پذیرایی از بخش های اصلی هر خانه مسکونی محسوب می شود. این بخش از خانه  که محل پذیرایی از مهمانان می باشد اهمیت ویژه ای دارد. سالن پذیرایی به عنوان بخش عمومی هر خانه ای باید به گونه ای در پلان قرار بگیرد که مشرف به بخش خصوصی خانه نباشد و در حد امکان از اشپزخانه فاصله داشته باشد.

سالن های پذیرایی به شکل مستطیل بیشتر از سالن های پذیرایی به شکل مربع مورد استقبال ساکنین می باشد زیرا چیدمان در آن راحت تر است.

طراحی پذیرایی آنلاینطراحی پذیرایی آنلاینطراحی پذیرایی آنلاین
 

طراحی داخلی سالن های پذیرایی معمولا مطابق با سایر فضاها و حتی بخش های بیرونی ساختمان می باشد و می توان از سبک های مختلفی مانند سبک مدرن، کلاسیک، نئوکلاسیک و ... استفاده کرد.

در خانه های بزرگ معمولا بخش هال و پذیرایی از مهمانان جدا می باشد ولی در خانه با متراژ های کوچک تر این دو بخش را با مبلمان از یکدیگر جدا می کنند. بخش هال که محل قرار گیری تلویزیون می باشد با مبلمانی راحت تر ولی هم سبک با مبلمان قسمت پذیرایی چیدمان می شود.

 

طراحی پذیرایی آنلاینطراحی پذیرایی آنلاینطراحی پذیرایی آنلاین


 
ثبت سفارش آنلاین طراحی پذیرایی