×
طراحی سازه تابلو تبلیغاتی آنلاین

ثبت سفارش طراحی سازه تابلو تبلیغاتی آنلاین    1950

طراحی سازه تابلو تبلیغاتی آنلاین


درسامانه طراحی آنلاین این مهندسین مشاور، شما می توانید در زمینه های طراحی معماری و سازه نیازهای خود را جستجو کنید. برخی از نمونه پروژه های انجام شده در قسمت پروژه های انجام شده این مهندسین مشاور، قابل رویت و بررسی هستند.خدمات ثبت سفارش طراحی سازه تابلو تبلیغاتی آنلاین و یا حضوری در مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران از طریق کلیک بر روی لینک زیر انجام می شود.

 

ثبت سفارش طراحی سازه تابلو تبلیغاتی آنلاینطراحی سازه های تبلیغاتی یا بیلبورد ها معمولا در ابعاد بزرگ به منظور جذب توجه مخاطب انجام می شود.  بهترین مکان برای نصب تابلو های تبلیغاتی مسیر های پر ترافیک انسانی و ماشین ها هستند. هدف از ساخت بیلبوردها انتقال پیام کوتاه به رهگذران می باشد که به راحتی قابل درک باشد.

در هنگام طراحی سازه های تبلیغاتی باید به چند نکته مهم توجه کرد مانند:

1. میزان وزش باد

2. زلزله خیز بودن

3. بودجه کارفرما

4. ابعاد بیلبورد

5. محل نصب

طراحی سازه تبلیغاتیطراحی سازه تبلیغاتیطراحی سازه تبلیغاتی
از آن جهات موارد بالا حائز اهمیت می باشد که در نوع پروفیل و متریال ساخت سازه تبلیغاتی اثر گذار خواهند بود.

با توجه به مکان نصب بیلبورد محدودیت هایی در طراحی و ساخت خواهد بود در صورتی که بیلبوردها در محیط شهری نصب بشوند باید از یک سری قوانین و محدودیت های شهرداری  پیروی کنند.


طراحی سازه بیلبوردطراحی سازه بیلبوردطراحی سازه بیلبورد
ثبت سفارش طراحی سازه تابلو تبلیغاتی آنلاین