طراحی ویلا

طراحی ویلا و اجرا

https://www.soroorstudio.com/cat/villa-design/16

شرکت مهندسان مشاور سرور استودیو بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، سعی در طراحی ویلا و اجرای پروژه های ویلایی با بالاترین کیفیت ممکن، طراحی را در کشور و تطابق کامل با ضوابط فنی و استانداردها و مقررات ملی و بین المللی دارد.

اجرا و طراحی داخلی ویلا

شرکت مهندسان مشاور سرور استودیو، یکی از خدمات اصلی این مجموعه انجام پروژه های طراحی آنلاین معماری، بازسازی، طراحی داخلی، طراحی ویلا و اجرای ساختمان ویلا با تیمی مجرب و به صورت تخصصی می باشد، امروزه با توجه به این که خانه ها بیشتر بسوی آپارتمان سازی پیش روی می کند، خانه های ویلایی برای افراد جامعه جزء بناهای با ارزش به حساب می آید، در حال حاضر داشتن خانه ویلایی برای بیشتر افراد جامعه، تحقق بخشیدن به رویاها می باشد.

مطالعه و بررسی طراحی ویلا

اولین قدم ، بازدید از سایت ویلا و در صورت نیاز برداشت توپوگرافی سایت برای استفاده ازعوارض طبیعی در طراحی داخلی ویلا است. بررسی دقیق قوانین ساختمانی و اقلیم مربوط به آن منطقه، خواسته های کارفرمای محترم و ارائه نظرات طراح برای دستیابی به ایده اولیه و همچنین شکل گیری حجم اولیه برای از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. طراحی پلان ویلا یکی از مهم ترین قسمت ها می باشد، که باید به آن دقت زیادی داشت. در طراحی ویلا استفاده از متریال ها باید با توجه به اقلیم و بافت منطقه انتخاب شود. با تکمیل شدن طرح اولیه ویلا و ارایه آن به کارفرمای محترم، نظرات ایشان برای اطلاعات نهایی، باید مورد سنجش قرار داده شود. طراحی داخلی ویلا وطراحی دکوراسیون داخلی در راستای خواسته های کارفرمای محترم با توجه به روحیات آنها، باید شکل گیرد. در طراحی لنداسکیپ نظرات طراح باید با خواسته ها و نیاز های کارفرمای محترم در آمیخته شود و با توجه به آنها طرح نهایی شکل گیرد.


پروژه های طراحی ویلا


دانش فنی طراحی ویلا


مقالات طراحی ویلا


اخبار طراحی ویلا


خدمات طراحی ویلا