×

زهره بیات آرشیتکت

زهره بیات، مهندس معمار خوش فکر و منطق گرا در طراحی فرم و عملکرد است که بر اساس تامین عملکردهای مناسب در طراحی با در نظر گرفتن محوریت اصلی سلیقه کارفرما، پروژه های خوبی را تاکنون در سابقه حرفه ای خود داشته است. تعامل چهار گرایش معماری ،سازه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی از جمله توانایی های مهم یک مهندس معمار با تجربه باید باشد که این مهم در طراحی های ایشان اکثر به چشم می خورد، به خصوص تعامل و هماهنگی بین معماری و سازه.
زهره بیات مهندس معمار فعالیت حرفه ای خود را از سال ۱۳۹۰ پس از فارغ التحصیل شدن درمقطع کارشناسی ارشد معماری آغاز نمود. او کارشناس ارشد معماری از دانشگاه کرج و کارشناس عمران از دانشگاه دولتی گیلان است که با نمره الف در هر دو مقطع فارغ التحصیل شده است. در این صفحه لینک تعدادی از پروژه های ایشان ارائه شده است. برای مشاهده روزمه به زبان انگلیسی و چینی کلیک کنید.