×
طراحی پله آنلاین

ثبت طراحی پله آنلاین    2494

ثبت سفارش طراحی پله آنلاین


در طراحی پله ارتفاع ایستگاه مبدا تا مقصد، عرض، نرده، راحتی عبور از نظر عملکرد و زیبایی آن از نظر فرم قابل توجه هستند و در یک طراحی باید به تمامی این مفاهیم دقت نمود. مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران،  می تواند به صورت آنلاین و حضوری خدمات طراحی پله را به کارفرمایان ارائه دهد. در سامانه طراحی آنلاین این مهندسین مشاور، شما می توانید در سایر زمینه های طراحی معماری و سازه نیازهای خود را جستجو کنید. برخی از نمونه های پروژه های انجام شده در قسمت پروژه های انجام شده این مهندسین مشاور، قابل رویت و بررسی هستند.

 

ثبت سفارش طراحی پله آنلاین
طراحی پله از آن جهت که یکی از بخش های اصلی ساختمان به عنوان یک راه ارتباطی اهمیت ویژه ای دارد. رعایت استاندارد ها در طراحی و اجرا پله به چند جهت اهمیت دارد از جمله سلامت افرادی که از آن استفاده میکنند، استفاده از پله ها در مواقع ضروری و در کل استفاده راحت تر  و بدون آسیب می باشد.

پله نوعی سازه می باشد که دو اختلاف سطح را به هم متصل می کندکه به شکل های مختلفی با توجه به نوع معماری ساختمان طراحی می شوند. پله از دو قسمت اصلی کف پله که محل قرار گیری پا و پیشانی پله که نشان دهنده ارتفاع پله می باشد تشکیل شده است. در ادامه به طراحی انواع پله می پردازیم.

 

انواع طراحی پله

طراحی پله مستقیم 


پله مستقیم از رایج ترین انواع پله می باشد که در ساختمان های مسکونی و تجاری استفاده می شود. این گونه پله ها مستقیم و بدون هیچ تغییر جهتی می باشد. با توجه به استاندارد ها نیاز است که بعد از چند پله نیاز به استراحت وجود دارد بنابراین نیاز به پاگرد وجود دارد.      

 

انواع طراحی پله

طراحی پله L شکل


پله L نوعی پله مستقیم است که پله ها پس از پاگرد با چرخش 90 درجه ادامه پیدا می کنند.

 

انواع طراحی پله

طراحی پله U شکل


پله U شکل دو سری پله موازی هستند که به یک پارگرد متصل می شوند و نسبت به هم زاویه 180 درجه دارند.

 

انواع طراحی پله

طراحی پله بادگیری


از جمله پله های L شکل می باشد که پاگرد آن مربع یا مستطیل نیست و به صورت دایره ای یا مثلث اجرا می شود.

 

 

 

انواع طراحی پله

طراحی پله مارپیچی


پله مارپیچی از یک قوس پیروی می کنند که پله ها نسبت به مرکز این قوس به سمت بالا پیش می روند.

 

 

انواع طراحی پله

طراحی پله منحنی


نوعی پله مارپیچی است ولی با شعاع بزرگتر که پلان آن شبیه به یک دایره کامل می باشد این نوع از پله ها در طراحی خانه هایی به سبک کلاسیک در ابتدای ورودی یا لابی قرار می گیرند که شکوه بیشتری را القا می کنند.
 

 

انواع طراحی پله

طراحی پله کنسول


از جمله پله های مستقیم می باشند که بدون شمشیری پله  در کنار هم قرار میگیرند. سازه این نوع از پله ها در داخل دیوار قرار می گیرد که می توان هم به صورت آشکار باشد و هم پنهان که در این صورت حس معلق بودن را بیشتر نشان می دهد.

 

انواع طراحی پله

طراحی پله سه گردش و دو پاگرد


به نوعی از پله مستقیم گفته می شود که پس از رسیدن به پاگرد به دو دسته تقسیم شده و از دو سوی پاگرد به طبقه بالا می رسد.  عرض پله ها در شروع عریض تر از پله هایی است که از دو سو به طبقه بالا می رسد. استفاده از این گونه پله ها در طراحی ساختمان های کلاسیک بیشتر کاربرد دارد.

 

ثبت سفارش آنلاین طراحی پله