×


 
مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران، soroorstudio از سال 1388 با مدیریت امیر حسین سرور، با هدف استفاده توأم از هنر معماری و دانش تخصصی سازه و به عبارت دیگر محقق نمودن تعامل معماری و سازه فعالیت خود را آغاز نموده است.
اولویت این مشاور استفاده از نیروهای با انگیزه، هنرمند و متخصص در انجام پروژه های عمرانی و معماری است. زمینه فعالیت مهندسین مشاوردکتر سرور و همکاران طراحی، نظارت و اجرا و مشارکت در ساخت می باشد. یکی از اهداف مهم سرور استودیو، تعامل هرچه بیشتر معماری و سازه در پروژه های عمرانی و معماری کشور در هر  یک از مراحل طراحی، نظارت و اجرا می باشد.

سرور استودیو با توجه به دانش، تجربه و روابط حرفه ای با متخصصین، اساتید دانشگاه، صنعت و تکنولوژی های نوین، می تواند با یک مدیریت حرفه ای در مدت زمان مناسب فعالیت های اجرایی در حوزه معماری و سازه را مدیریت نموده و به سرانجام برساند.در قسمت همکاری با ما در زیر مجموعه گزینه سرور استودیو دربالای صفحه، از نیروهای متخصص و علاقمند دعوت به همکاری می شود. امید است که بتوان از متخصصان هرچه بیشتر در امور سازندگی کشور استفاده نمود.
 


زهره بیات فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی ارشد معماری شاخه الهام از طبیعت
فارغ اتحصیل ممتاز مقطع کارشناسی عمران- عمران
تجربه طراحی تعاملی معماری و سازه از سال 1390
پورتفولیو زهره بیات و امیرحسین سرور  به زبان انگلیسی