×
طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

طراحی داخلی آشپزخانه مدرن

کارفرما: خانم بیات

کارفرما با توجه به اینکه فضای آشپزخانه ی بزرگی که در اختیار داشتند، جزیره ی بزرگی می خواستند. با توجه به کنار هم بودن فضای آشپزخانه و نشیمن، در طراحی آشپزخانه جزیره به گونه ای طراحی شد که سینک و گاز روی آن جانمایی شد تا اعضای خانواده هنگام درست کردن غذا و یا شستن ظرف ها دید خوبی به فضای نشیمن و تلویزیون داشته باشند. برای کارایی بیشتر فضای نشیمن ۴ نفره نیز در قسمت کناری جزیره در نظر گرفته شد. به خواسته کارفرما کابینت ها بلند در نظر گرفته شدند و سنگ روی جزیره نیز کوارتز استفاده شد.

 
طراحی میز جزیره  در آشپزخانه
طراحی آشپزخانه

 

اینستاگرام طراحی و معماری سروراستودیو تلگرام طراحی و معماری سروراستودیو فیسبوک طراحی و معماری سروراستودیو