×
طراحی محوطه

طراحی محوطه

کارفرما:

طراحی محوطه ویلا

این پروژه ی طراحی محوطه ی ویلا در حال ساخت می باشد. بعد از ارایه ی پلان جانمایی، محوطه مدل سازی شد و تصاویر این طراحی در ادامه آورده شده است. فضاهایی که در طراحی این فضا در نظر گرفته شده است عبارت است از فضای نشیمن که شامل آتشگاه و سکوی نشستن باشد، فضای بازی، محلی برای آبنما و اتاقک استخر. همچنین یکی دیگر از خواسته های کارفرما، داشتن استخر بزرگ بود.  

 
طراحی محوطه ویلا مدرنطراحی ویلا مدرن
طراحی لنداسکیپ ویلا مدرنطراحی محوطه باغ ویلا مدرن