×
طراحی پاسیو آنلاین

طراحی پاسیو آنلاین

کارفرما: آقای فراهانی

این پاسیو قبل از بازسازی قابل استفاده نبود و هیچ جایی برای نشستن تعبیه نشده بود. بنابراین در طراحی پاسیو سعی کردیم جایی برای نشستن و صرف غذا تعبیه کنیم. برای نگه داشتن سبک سنتی و قدیمی فضا از ست  با طرح چوب استفاده شد. فضای سبز نیز برای ایجاد دید بهتر از فضای نشیمن در نظر گرفته شد. همچنین برای ایجاد ارتباط میان فضاهای درونی و بیرونی از درب با طرح چوب استفاده شد.

طراحی پاسیو