×
طراحی حیاط ویلا آنلاین

طراحی حیاط ویلا آنلاین

کارفرما: بخش خصوصی

طراحی حیاط این ویلا در مرحله ای به ما واگذار شد که کارفرما محدودیت زمانی داشت و خواسته ی ایشان استفاده از استخر پیش ساخته برای تسریع در اجرای محوطه بود. بنابراین شرکت شاپ دکو از میان همکاران خود استخر پیش ساخته زرفام با حجم ۳۰۰۰۰ لیتری را با توجه به ابعاد فضا در نظر گرفت. برای ماندگاری بهتر در طراحی حیاط از چوب پلاست در کف استفاده شد و همچنین دو فضا  برای نشستن در نظر گرفته شد یکی برای صرف غذا و دیگری برای استفاده در فصل سرما با قرار گیری شومینه فضای باز در مرکز.


طراحی استخر مستطیلی

طراحی استخر ویلا درمحوطه