×
طراحی استخر

طراحی استخر

کارفرما: جناب آقای جعفری

این پروژه طراحی استخر در باغ ویلایی در بومهن می باشد. این باغ ویلا در زمان گذشته دو ویلای مجزا بودند، در حال حاضر دو ویلا با هم ادغام شده و از هر دو به عنوان یک ویلا استفاده می شود. با توجه به مجزا بودن دو ویلا، دو استخر مجزا نیز در این باغ ویلا قرار دارد. کارفرما قصد طراحی فضای استخر و همچنین فضاهای دیگر مورد نیاز برای استخر مانند اتاقک استخر(pool house) را دارد.
ابتدا سه واریانت پلانی که در ادامه آورده شده است، برای کارفرما ارسال شد و یکی از طرح ها به صورت سه بعدی در نرم افزار رویت مدلسازی شد.

طراحی پلان استخر
طراحی استخر


یکی دیگر از خواسته های کارفرما، ارایه دادن مدلی برای بستن سقف استخر به دلیل مشرف بودن همسایه ها بود. بنابراین سقفی متناسب با فضا برای استخر طراحی شد که در تصاویر قابل مشاهده می باشد. سقف به گونه ای طراحی شده است که نور به فضای استخر بتابد و همچنین جانمایی درختان در باغ یکی از محدودیت های طراحی بوده که در طراحی سقف نیز باید در نظر گرفته می شدند. سقف خرپایی طراحی شده که با پارچه پوشیده می شود به گونه ای طراحی شده است که مانعی برای 4 درخت موجود نباشد. سقف خرپایی دو تکه طراحی شده است و درختان حفظ می شوند.

طراحی استخر سرپوشیده درمحوطه حیاططراحی سقف استخر طراحی نشیمن کنار استخر

قسمتی که به عنوان اتاقک استخر(pool house) در نظر گرفته شده است، شامل فضای باربیکیو، استراحت و نشستن می باشد. همچنین علاوه بر این فضا قسمتی از استخر به گونه ای طراحی شده است که امکان نشستن در آب نیز فراهم شده است.