×
تخت خواب چوبی دو طبقه کلبه ای

تخت خواب چوبی دو طبقه کلبه ای

کارفرما:

تخت خواب دو طبقه چوبی که در طراحی آن از کانسپت کلبه های چوبی جنگلی استفاده شده است و تلاش شده است که در هنگام طراحی علاوه بر در نظر گرفتن دقدقه های کارفرما که فعال کردن استعداد های کودک است به استاندارد ها و مسائل ایمنی نیز دقت شود.
طراحی به گونه ای است که سر کودکی که از طبقه پایین استفاده می کند چه در حالت نشسته و چه ایستاده دچار مشکل نشود و همین موضوع برای فردی که از طبقه بالا نیز استفاده می کند هم وجود دارد بنابراین برای طبقه پایین ارتفاعی برای قرار گرفتن تشک  در نظر گرفته نشده است و تشک روی زمین جای می گیرد و حتی می توان از طبقه پایین به عنوان کلبه یا اتاق بازی استفاده کرد  و یا می توان با طراحی متفاوت تری به عنوان مکانی برای مطالعه در نظر گرفت.
البته از دیگر دقدقه های کارفرما در هنگام طراحی ارتفاع تخت است که ارتفاع زیاد نباشد تا  بتوان کودک را در هنگام خواب به خصوص در طول شب رویت کرد.
در طراحی،  ابعاد اتاق یکی از محدودیت هایی است که در هنگام طراحی با آن مواجه هستیم اما اگر بخواهیم از استاندارد ها پیروی کنیم زیرا تشک های موجود در بازار نیز بر اساس همین استاندارد می باشد، تختی در عرض 120 در طول 220 سانتی متر می باشد.
مسیر دسترسی به طبقه بالای تخت می تواند یک فرصت  جذاب برای کودک برا ی فعال کردن استعداد های او باشد که می توان این دسترسی به صورت نردبان، پله و یا به صورت صخره نوردی باشد اما درکنار این موارد باید یک دسترسی آسان نیز در نظر گرفت تا در زمانی که کودک خسته یا بیمار است بتواند به راحتی از آن استفاده کند.
متریال پیشنهاد شده برای ساخت این تخت خواب دوطبقه چوب روس بوده زیرا علاوه بر قمیت مناسب حس کلبه های چوبی جنگلی را بیشتر القاخواهد کرد.
پس از طراحی و تایید کارفرما کلیه کار به صورت نقشه های فاز دو تحویل پیمانکار قرار میگیرد که پس از ساخت، قطعات در محل متصل و سرهم می شود. ادبیات ساخت این تخت خواب چوبی دو طبقه به کلبه چوبی بسیار نزدیک است زیرا پل های استفاده شده در آن باربری لازم جهت استفاده 4 تا 5 نفر را دارد.
تخت خواب چوبی دو طبقه را می توانید بر اساس هندسه فضا و نیاز های خود جهت طراحی ثبت سفارش کنید و سپس پس از طراحی برآورد قیمت شده و در خط تولید قرار می گیرد.