×
طراحی معماری تراس آنلاین

طراحی معماری تراس آنلاین

کارفرما: آقای صادقیان

طراحی بالکن، ظفر

خواسته های کارفرما در طراحی و اجرای بالکن، تامین فضایی برای نشستن مانند نیمکت و استفاده از گیاهان به منظور ایجاد فضای سبز در بالکن بود. یک باربیکیو نیز برای این فضا سفارش داده شده بود که باید مدلسازی می شد و در فضا قرار می گرفت. محدودیت زمانی ۲۰ روزه نیز برای طراحی بالکن و اجرای آن وجود داشت. در طراحی بالکن سعی شد از ترکیب چوب و گیاهان برای ایجاد حس بهتر استفاده شود. در نتیجه در این فضا از چوب روس قرمز برای ساختن میز و گلدان ها استفاده شد. برای استفاده بیشتر از فضا پایه های میز حذف شده و یراق هایی در نظر گرفته شدند، که میز دو پایه دیواری داشته باشد. اما بعد از بازدید از محل پروژه متوجه شدیم که یکی از دیوار ها متحمل وزن میز نیست. بنابراین طراحی نهایی میز به گونه ای بود که میز از یک جهت با استفاده از یراق به دیوار مهار شده و از جهت دیگر پایه ای برای میز طراحی شد. پس از اجرای هر پروژه تعاملی بین مهندسین مشاور سرور استودیو و شرکت شاپ دکو، یک سریال نامبر بر روی خدمت ارائه شده در منزل کارفرما ثبت می شود که می تواند با جست و جوی آن سریال نامبر در اینترنت، مراحل ساخت و تحویل و نصب کار خود را به عنوان شناسنامه کارش ببیند. سریال نامبر این بالکن:

 

SoroorStudio.com & ShopDeco.ir , client: N.Soleimani Sn:990701NS2-1
 

طراحی بالکن آنلاین
طراحی بالکن