×
طراحی داخلی ویلا مدرن

طراحی داخلی ویلا مدرن

کارفرما: بخش خصوصی

طراحی داخلی ویلا  دماوند در زمانی که این پروژه به ما معرفی شد، سقف و کف و اسکلت پله اجرا شده بود. خواسته کارفرما طراحی نشیمن و پله بود. سقف فضا بسیار بلند و متریال آن چوب با رنگ خاصی بود. بنابراین در طراحی فضا سعی کردیم از رنگ های مکمل رنگ سقف استفاده کنیم و از سبک مدرن نیز الهام بگیریم. در مبلمان و پله ها از رنگ چوب مکمل و خنثی استفاده کردیم و همچنین برای دیوارها برای ایجاد تضاد از بتن اکسپوز و سنگ طرح بتن استفاده کردیم. به خواسته کارفرما زیر پله نیز طراحی شد که به همین طریق فضای نشیمن بیشتری ایجاد کردیم.


طراحی نشیمن  ویلا میز نهار خوری

اینستاگرام طراحی و معماری سروراستودیو تلگرام طراحی و معماری سروراستودیو فیسبوک طراحی و معماری سروراستودیو