×

اجرا | اجرا رستوران

اجرا رستوران


طراحی رستوران


طراحی رستوران را می توان از بخش های طراحی فضاهای تجاری دانست به طوری که جذب مشتری و ارائه خدمات بهتر باید از اصول اولیه طراحی این فضا باشد. بنابراین طراحی دکوراسیون داخلی رستوران بیشتر از پیش مورد توجه کارفرمایان قرار گرفته است.