×

طراحی ویلای کردان با سازه اسکلت LSF

  2748  
طراحی ویلای کردان با سازه اسکلت LSF

نام کارفرما: جناب آقای شجاعی

تیم طراحی: زهره بیات| امیرحسین سرور| ریحانه حسینی

محل پروژه: کردان

کاربری: مسکونی

متراژ: 300 متر مربع

وضعیت: در دست اجرا

طراحی ویلا با سازه ال اس اف

طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
معماری سازه ال اس اف
معماری سازه ال اس اف
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی سازه ال اس اف ویلا


طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
طراحی ویلا
معماری سازه ال اس اف
معماری سازه ال اس اف
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی ویلای مدرن
طراحی سازه ال اس اف ویلا

پروژه های مشابه


طراحی ویلا

طراحی ویلا

طراحی ویلا برای دو نفر ویلا ساختمانی برونگرا می باشد که اغلب در اطراف شهرها و مناطقی که ارتباط مستقیمی با طبیعت دارند طراحی می گردد. طراحی ویلا مانند سایر ساختمان ها بسیار مورد توجه قرار می گیرد و از اصول خاصی پیروی می کند. سبک های مختلفی برای طراحی ویلا وجود...

  8327