×

طراحی مجتمع تجاری

  8808  
طراحی مجتمع تجاری

نام کارفرما: بخش خصوصی

محل پروژه: تهران

کاربری: مجتمع تجاری

متراژ: 4000 متر مربع

وضعیت: در حال طراحی

طراحی معماری مجتمع تجاری و اداری

درخواست طراحی معماری و سازه مجتمع تجاری با توجه به خواسته کارفرمای محترم در فروردین ماه سال 1397 به شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران (سرور استودیو) اعلام گردید.

مجتمع تجاری
مجتمع تجاری
مجتمع تجاری
مجتمع تجاری

طراحی معماری مجتمع تجاری و اداری


طراحی معماری و سازه مجتمع تجاری با توجه به نیاز و خواسته کارفرما، و برمبنای پروپوزال تهیه شده توسط ایشان صورت گرفت. طراحی معماری مجتمع تجاری و اداری با داشتن فضای مناسب، از نیازها و دغدغه های اصلی کارفرما بوده است. بر این اساس برای طراحی سازه و معماری، طراحی های دستی متعددی صورت گرفت تا در نهایت طرحی بهینه که مورد نیاز کارفرما محترم بود، مورد قبول واقع شد.


مجتمع تجاری

طراحی معماری و سازه مجتمع تجاری و اداری


امروزه مجتمع تجاری اداری ساختمان هایی هستند که چندین صنف در کنار یکدیگر برای رفع نیاز خریداران، شروع به خدمات دهی به مصرف کنندگان را می دهند، توجه به طراحی معماری و سازه مجتمع تجاری در این گونه پروژه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران (سرور استودیو) بر اساس رویه های تعریف شده در مجموعه، همواره سعی بر این داشته تا طراحی معماری و سازه را در تمامی پروژه ها با بالاترین کیفیت ممکن در کشور و تطابق کامل با ضوابط فنی و استانداردها و مقررات ملی و بین المللی را ارائه دهد.

 

ثبت سفارش طراحی ساختمان آنلاین


مجتمع تجاری
مجتمع تجاری
مجتمع تجاری
مجتمع تجاری

پروژه های مشابه


طراحی مجتمع تجاری اداری

طراحی مجتمع تجاری اداری

طراحی معماری مجتمع تجاری طراحی معماری مجتمع تجاری اداری زاهدان با هدف حل کردن روابط فضایی مجتمع تجاری و فضاهای اداری در دست طراحی معماری قرار گرفت. با بررسی های صورت گرفته در منطقه، نیازهای فضاهای طراحی معماری مجتمع تجاری و اداری مورد توجه قرار گرفت. از جمله مشکلات پیش رو دسترسی...

  11156