مجتمع تجاری
  6670  

طراحی مجتمع تجاری

طراحی معماری مجتمع تجاری و اداری


مشخصات پروژه طراحی مجتمع تجاری

نام پروژه: طراحی مجتمع تجاری

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: تهران

کاربری: مجتمع تجاری

متراژ: 4000 متر مربع

وضعیت: در حال طراحی

طراحی معماری مجتمع تجاری و اداری

درخواست طراحی معماری و سازه مجتمع تجاری با توجه به خواسته کارفرمای محترم در فروردین ماه سال 1397 به شرکت مهندسین مشاور دکتر سرور و همکاران (سرور استودیو) اعلام گردید.


مجتمع تجاری
مجتمع تجاری
مجتمع تجاری
مجتمع تجاری
پروژه های مشابه


طراحی مجتمع تجاری اداری

طراحی مجتمع تجاری اداری

طراحی معماری مجتمع تجاری طراحی معماری مجتمع تجاری اداری زاهدان با هدف حل کردن روابط فضایی مجتمع تجاری و فضاهای اداری در دست طراحی معماری قرار گرفت. با بررسی های صورت گرفته در منطقه، نیازهای فضاهای طراحی معماری مجتمع تجاری و اداری مورد توجه قرار گرفت. از جمله مشکلات پیش رو دسترسی...

  8638  

نظرات کاربران ، پرسش و پاسخ