میز اداری سنگی کنفرانس ده نفره
  45  

طراحی و ساخت میز سنگی اداری کنفرانس

ساخت میز اداری سنگی کنفرانس


مشخصات پروژه طراحی و ساخت میز سنگی اداری کنفرانس

نام پروژه: طراحی و ساخت میز سنگی اداری کنفرانس

نام کارفرما: بخش خصوصی

آرشیتکت: زهره بیات

محل پروژه: تهران

کاربری: اداری

متراژ: 

وضعیت: اجرا شده

طراحی و ساخت میز کنفرانس 8 نفره با متریال فلز و سنگ


میز اداری سنگی کنفرانس ده نفره
میز اداری سنگی کنفرانس ده نفره
میز اداری سنگی کنفرانس ده نفره
میز اداری سنگی کنفرانس ده نفره
میز اداری سنگی کنفرانس ده نفره
میز اداری سنگی کنفرانس ده نفره
میز اداری سنگی کنفرانس ده نفره
میز اداری سنگی کنفرانس ده نفره
طراحی میز اداری سنگی
پروژه های مشابهنظرات کاربران ، پرسش و پاسخ